Obowiązek wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej od 1 stycznia 2009 r.

Od 1 stycznia 2009 r. dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Premia remontowa

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów wprowadziła możliwość uzyskania premii remontowej dla budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. Przedsięwzięcie remontowe jest to przedsięwzięcie związane z termomodernizacją, którego przedmiotem może być remont budynku, przebudowa, wymiana okien lub remont balkonów bądź wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
W przypadku wykonywania przedsięwzięcia remontowego ustawa wymaga mniejszego procentowego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku niż w przypadku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.