Nasze Przedsiębiorstwo prowadzi wszystkie prace w zakresie ochrony środowiska. W ramach tych prac wykonujemy następujące dokumentacje:

  • przeglądy ekologiczne,
  • raporty oddziaływania na środowisko,
  • oceny rozwiązań projektowych,
  • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska,
  • studia gospodarki odpadami,
  • ekspertyzy techniczne w zakresie ustalania emisji zanieczyszczeń ze źródeł technologicznych i grzewczych.

Ponadto wykonujemy opracowania związane z audytingiem i certyfikacją energetyczną:

  • audyty energetyczne,
  • audyty remontowe
  • świadectwa charakterystyki energetycznej,
  • projektowe charakterystyki energetyczne.