• Ustawa Prawo ochrony środowiska – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 – tekst jednolity z późn. zm.),
  • Ustawa o odpadach – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2010 r. Nr 185, poz. 1243 – tekst jednolity z późn. zm.)
  • Ustawa Prawo wodne – Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 – tekst jednolity z późn. zm.)